oficiální stránky obce
SPLATNOST   na   rok   2017   BYLA   KE   DNI   30.  4.  2017
Výše tohoto poplatku zůstává stejná jako v minulém roce.

poplatek za komunální odpad –  viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
poplatek za psa – viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Úhrada na účet obce č.  10029181/0100,   VS:  číslo popisné,    poznámka:  jméno-odpady/pes.