oficiální stránky obce

Úhrada tohoto poplatku na rok 2018 je splatná do 30.4.2018.
Výše poplatku zůstává stejná jako v minulém roce.

poplatek za komunální odpad –  viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
poplatek za psa – viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Úhrada na účet obce č.  10029181/0100,   VS:  číslo popisné,    poznámka:  jméno-odpady/pes.