oficiální stránky obce
Obecní úřad

Obecní úřad

Obecní úřad Horní Bukovina děkuje za zakoupení a zasazení okrasných stromů na koupališti dne 14.4.2019. Věříme, že stromy přispějí ke zkrášlení areálu koupaliště.

Na základě výzvy byly vysazeny stromy:

Katalpa trubačovitá

  • manželé Beranovi
  • Baboráková Helena
  • manželé Májovi
  • Juranková Radana
  • LOVI, z.s.
  • Horáčkovi – Nepovím Martin

Platan Javorolistý

  • manželé Kadeřábkovi
  • manželé Zemanovi

Splatnost poplatku je vždy do 30. dubna každého roku na účet č. 10029181/0100, VS: číslo popisné, poznámka: TKO / pes + jméno

Poplatek za komunální odpad – TKO (Obecně závazná vyhláška č. 1/2013)

300,- dítě
350,- dospělý
300,- dospělý nad 70 let věku
600,- chata/chalupa

Poplatek za psa (Obecně závazná vyhláška č. 1/2003)

50,- pes
75,- druhý a každý další pes
  0,- pes majitele nad 70 let věku