oficiální stránky obce
Obecní úřad

Obecní úřad

Splatnost poplatku je vždy do 30. dubna každého roku na účet č. 10029181/0100, VS: číslo popisné, poznámka: TKO / pes + jméno                 

 změny pro rok 2020 vyznačeny červeně

 

Poplatek za komunální odpad – TKO    

(Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

400,- dospělý, dítě
700,- chata/chalupa

 

Poplatek za psa     

(Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů)

50,- pes
75,- druhý a každý další pes
  0,- pes majitele nad 65 let věku 

Od 1.1.2020 bude platit zákonná povinnost majitele očipovat všechny své psy.

V případě zájmu zúčastnit se hromadného čipování psů (cca 370,-kč) se nahlašte na obecním úřadě do středy 25.9.do 19:00hodin.

Dle počtu zájemců bude určen datum a čas, a čipování by proběhlo u paní Judlové,  které tímto děkujeme za nabídku venkovních prostor.