oficiální stránky obce
Obecní úřad

Obecní úřad

1 2 3 6

Splatnost poplatku je vždy do 30. dubna každého roku na účet č. 10029181/0100, VS: číslo popisné, poznámka: TKO / pes + jméno                 

NOVÁ VÝŠE POPLATKŮ PRO ROK 2020 vyznačeno červeně

 

Poplatek za komunální odpad – TKO    

(Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

400,- dospělý, dítě
700,- chata/chalupa

 

Poplatek za psa     

(Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů)

50,- pes
75,- druhý a každý další pes
  0,- pes majitele nad 65 let věku 

Roušky z dodaného materiálu nám ušila paní Helena Voňavková, které tímto moc děkujeme. Pokud ještě někdo potřebuje roušku, ušila ještě paní Anna Hradiská, jí také moc děkujeme.

 

Zda má někdo dotaz ohledně KORONAVIRU, ohledně naléhavých úředních záležitostí, či poskytnutí důležitých kontaktů, můžete volat na telefon: H.Baboráková, 608528660

Obecní úřad Horní Bukovina

Dovolujeme si připomenout  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.3. 2020, které zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží , v čase mezi 8:00 hodin až 10:00 hodin, a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Nařízení se týká obchodů s prodejní  plochou nad 500 metrů.

Na základě usnesení vlády Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (15.03.2020)

je upraven provoz Městského úřadu Mnichovo Hradiště od 16.03.2020 následovně:

PONDĚLÍ             9-12 hodin

STŘEDA               13-16 hodin

 

Klienti budou jednotlivě vpouštěni do vstupní haly městského úřadu, kde sdělí, za jakým

účelem na úřad přicházejí. Koordinační pracovník vyhodnotí, zda je nutné vcházet do budovy úřadu

nebo ne a příp. zavolá odpovědného úředníka z příslušného odboru, aby si klienta vyzvedl.

Návštěvy se zapisují do návštěvní knihy a ověřování dokladů se provádí přímo ve vestibulu

budovy úřadu.

V zásadě platí, že se řeší nezbytné požadavky a co je možné odložit, nebude za současných

podmínek vyřízeno.

Řazení klientů bude zajišťovat městská policie.

Do budovy nebude vpuštěn nikdo bez patřičné ochrany na obličeji !!!

 

Děkujeme všem za ohleduplnost  a rozumný přístup v současné době !

 

Klidné odpoledne přeje

 

Mgr. Kamila Galetková

Tajemnice MěÚ

Kancelář vedoucího úřadu

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Masarykovo náměstí 1

295 21 Mnichovo Hradiště

tel.: 326 776 603

mob.: 702 291 605

e-mail: kamila.galetkova@mnhradiste.cz

web:   www.mnhradiste.cz

1 2 3 6