oficiální stránky obce

Aktuality

Splatnost poplatku je vždy do 30. dubna každého roku na účet č. 10029181/0100, VS: číslo popisné, poznámka: TKO / pes + jméno

Poplatek za komunální odpad – TKO (Obecně závazná vyhláška č. 1/2013)

300,- dítě
350,- dospělý
300,- dospělý nad 70 let věku
600,- chata/chalupa

Poplatek za psa (Obecně závazná vyhláška č. 1/2003)

50,- pes
75,- druhý a každý další pes
  0,- pes majitele nad 70 let věku