oficiální stránky obce

Aktuality

Splatnost poplatku je vždy do 30. dubna každého roku na účet č. 10029181/0100, VS: číslo popisné, poznámka: TKO / pes + jméno                 

NOVÁ VÝŠE POPLATKŮ PRO ROK 2020 vyznačeno červeně

 

Poplatek za komunální odpad – TKO    

(Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

400,- dospělý, dítě
700,- chata/chalupa

 

Poplatek za psa     

(Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů)

50,- pes
75,- druhý a každý další pes
  0,- pes majitele nad 65 let věku 

Pro občany obce Horní Bukovina. Výdej dezinfekčního prostředku na ruce (ANTI-COVID) – 100 ml. na domácnost

bude vydáván v pondělí 6.4.2020 od 10:00-12:00 a od 14:00-16:00 u budovy OÚ Horní Bukovina.

 

Přineste si s sebou prázdný a vypláchnutý obal od dezinfekčních přípravků – do obalů od nápojů to nebude vydáno.

Roušky z dodaného materiálu nám ušila paní Helena Voňavková, které tímto moc děkujeme. Pokud ještě někdo potřebuje roušku, ušila ještě paní Anna Hradiská, jí také moc děkujeme.

 

Zda má někdo dotaz ohledně KORONAVIRU, ohledně naléhavých úředních záležitostí, či poskytnutí důležitých kontaktů, můžete volat na telefon: H.Baboráková, 608528660

Obecní úřad Horní Bukovina