oficiální stránky obce

Aktuality

Splatnost místního poplatku je vždy do 30. dubna každého roku na účet č. 10029181/0100, VS: číslo popisné, poznámka: TKO / pes + jméno                 

 

Poplatek za komunální odpad – TKO    

(Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

400,- dospělý, dítě
700,- chata/chalupa

 

Poplatek za psa     

(Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů)

50,- pes
75,- druhý a každý další pes
  0,- pes majitele nad 65 let věku 

Důležitá informace: 

pro majitele 14denních známek (modrých) probíhá svoz stále stejně a to vždy v SUDÝCH kalendářních týdnech.

Proběhne tedy tento pátek 26.2.2021- v kalendáři je 8. týden – tedy SUDÝ