oficiální stránky obce

Proč se registrovat

Registrací získáte tyto výhody:

  • na Vámi uvedené mobilní telefonní číslo budou zasílány SMS zprávy z Obecního úřadu Horní Bukovina obsahující důležité informace o dění v obci.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání novinek a informací z Obecního úřadu Horní Bukovina tykajících se obce Horní Bukovina a nebudou poskytnuty třetí osobě.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem - Obec Horní Bukovina, IČ: 00237817 (příp. zaměstnanci obce) pro účely zasílání novinek a informací z Obecního úřadu Horní Bukovina tykajících se obce Horní Bukovina. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

anone