oficiální stránky obce

Znak

Ve zlato – červeně sníženě děleném štítě nahoře vykořeněný buk přirozené barvy, dole dvě stříbrná břevna. 

Vlajka

List tvoří šest vodorovných pruhů, žlutý a pět střídavě červených a bílých, v poměru 5 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1. V žerďové a střední části žlutého pruhu dva zelené šikmo vztyčené bukové listy. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.