oficiální stránky obce

K 1. lednu 2018 tvoří členskou základnu sboru 41 činných a 17 přispívajících členů. SDH Horní Bukovina se skládá ze dvou družstev mužů, družstva staré gardy, za které soutěží i družstvo žen. Na soutěžích dosahujeme dobrých výsledků, o čemž svědčí řada pohárů a diplomů. Vybraní členové SDH jsou zařazeni do JPO V, Obce Horní Bukovina, velitelem jednotky je bratr Josef Máj. Poslední neděli v měsíci, se schází výbor a členská základna na schůzi výboru, kde se plánuje činnost na nadcházející období, dále zde probíhají školení členů JPO V. Do vybavení sboru patří PS 8, která je využívána především při závodech naší staré gardy, PS 12 a od roku 2011 i PS 15. Součástí práce hasičů je brigádnická činnost jak pro obec, tak i pro spoluobčany. Každý rok SDH spolu s Obecním úřadem pravidelně pořádá výlet pro děti, hasičskou merendu, zajišťuje dozor při pálení čarodějnic, spoluorganizuje pořádání Dnu bez bariér – LOVI (konaném na místním koupališti) a posezení u místní zbrojnice.

Výbor SDH Horní Bukovina
Starosta: ROMAN HRADISKÝ
Velitel sboru: JOSEF MÁJ
Velitelé družstev:

MIROSLAV KIMA

JAROSLAVA KUNTOŠOVÁ

Pokladník: Jan Kima