oficiální stránky obce

První zmínka o sboru je z 30. srpna 1885, kdy byl ustanoven hasičský sbor v politické obci Bukovina, která v té době sdružovala osady Bílou Hlínu, Horní a Dolní Bukovinu, Habr a Klášter. Prvním předsedou byl zvolen Josef Dürich. 6. prosince 1885 sbor čítal 20 činných a 12 přispívajících členů. Náčelníkem bukovinského družstva se stal pan František Šíp. Ještě v tomto roce požádal sbor, aby pro bukovinské družstvo zakoupil signální trubku. Mezníkem založení samostatného sboru byl 2. červen roku 1889, kdy zaslali bukovinští hasiči výpověď z klášterského sboru a následně žádost o osamostatnění. Žádost byla 7. července 1889 vzata na schůzi na Klášteře na vědomí. 15. září 1889 se konala v hostinci pana Koloce v Horní Bukovině ustavující schůze samostatného bukovinského sboru za přítomnosti 31 členů. Ještě v tomto roce byl zakoupen první hasicí stroj za 200 zlatých. Sbor se za 3 a půl měsíce své činnosti účastnil dvou požárů a to v Dolní Krupé a Horní Bukovině. V roce 1892 se konal v Horní Bukovině první hasičský ples. Sbor se zúčastnil také župního sjezdu v Sezemicích, který se 2. června 1893 konal v Horní Bukovině u příležitosti 5. výročí vystavění nové kapličky. V průběhu I. a II. světové války dochází k nečinnosti sboru, obrat nastává po roce 1945. Hasiči zasahují při hašení požárů lesa v Dolní Krupé a u papíren v Bělé pod Bezdězem. V roce 1967 došlo ke sloučení s požárním sborem v Bílé Hlíně, která trvá dodnes. 20. května 1989 byla sboru slavnostně předána do užívání nová hasičská zbrojnice.