oficiální stránky obce

Na základě usnesení vlády Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (15.03.2020)

je upraven provoz Městského úřadu Mnichovo Hradiště od 16.03.2020 následovně:

PONDĚLÍ             9-12 hodin

STŘEDA               13-16 hodin

 

Klienti budou jednotlivě vpouštěni do vstupní haly městského úřadu, kde sdělí, za jakým

účelem na úřad přicházejí. Koordinační pracovník vyhodnotí, zda je nutné vcházet do budovy úřadu

nebo ne a příp. zavolá odpovědného úředníka z příslušného odboru, aby si klienta vyzvedl.

Návštěvy se zapisují do návštěvní knihy a ověřování dokladů se provádí přímo ve vestibulu

budovy úřadu.

V zásadě platí, že se řeší nezbytné požadavky a co je možné odložit, nebude za současných

podmínek vyřízeno.

Řazení klientů bude zajišťovat městská policie.

Do budovy nebude vpuštěn nikdo bez patřičné ochrany na obličeji !!!

 

Děkujeme všem za ohleduplnost  a rozumný přístup v současné době !

 

Klidné odpoledne přeje

 

Mgr. Kamila Galetková

Tajemnice MěÚ

Kancelář vedoucího úřadu

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Masarykovo náměstí 1

295 21 Mnichovo Hradiště

tel.: 326 776 603

mob.: 702 291 605

e-mail: kamila.galetkova@mnhradiste.cz

web:   www.mnhradiste.cz