oficiální stránky obce

archiv

Obecní úřad Horní Bukovina děkuje za zakoupení a zasazení okrasných stromů na koupališti dne 14.4.2019. Věříme, že stromy přispějí ke zkrášlení areálu koupaliště.

Na základě výzvy byly vysazeny stromy:

Katalpa trubačovitá

  • manželé Beranovi
  • Baboráková Helena
  • manželé Májovi
  • Juranková Radana
  • LOVI, z.s.
  • Horáčkovi – Nepovím Martin

Platan Javorolistý

  • manželé Kadeřábkovi
  • manželé Zemanovi
 

V případě potřeby technických parametrů přípojek ke kanalizačnímu řadu – jako je spád, hloubka napojení na stoku a hloubka ukončení přípojky, se mohou občané Horní Bukoviny, kterých se připojení letos týká, dostavit na obecní úřad pro Kartu přípojky.